18 marca 2018
Optyczna czujka dymu Activ C4416 działa na zasadzie pomiaru promieniowania podczerwonego poprzez fotodiodę. Przy braku dymu, światło omija fotodiodę. Kiedy
18 marca 2018
Typoszereg czujek konwencjonalnych został zaprojektowany do pracy na liniach bocznych systemu sygnalizacji pożaru oraz do współdziałania z innymi centralami wykorzystującymi

tel. 574 234 675

ul. Niborska 6

51-428 Wrocław

biuro@bro-dan.pl