Karta katalogowa: 

PDF icon

 

Certyfikat CNBOP: 

PDF icon

 

Aprobata techniczna CNBOP: 

PDF icon

 

Schemat doboru puszek: 

PDF icon

 

Schemat połączeń PIP-2AN z bezp. 0,375A:

PDF icon

Do pobrania

 • Napięcie zasilania:

  max. 400V AC

 • Zakres prądowy:
  W zależności od zastosowanego bezpiecznika  wersja rozgałęźna max.16A

 • Średnica kabla instalacyjnego:
  max 19mm

 • Przekrój przewodu:
  max. 4mm2

 • Stopień ochrony zapewniony przez obudowę:
  IP 20

 • Wymiary:
  156x80x30mm

Dane techniczne

Zakres zastosowania:

Puszki instalacyjne PIP-2AN stosowane są w systemach sygnalizacji pożaru. Puszki te przeznaczone są do podłączania sygnalizatorów np. typu SA-K5, SA-K6, SA-K7 oraz sygnalizatorów innych typów, jak i głośników systemów rozgłaszania przewodowego (DSO), klap dymnych itd. Zadaniem puszki jest zapewnienie ciągłości linii sygnałowej po spaleniu się sygnalizatora i niedopuszczenie do wyeliminowania z działania sygnalizatorów znajdujących się poza strefą pożaru.

 

Główne zalety:

- puszki posiadają Certyfikat Zgodności oraz Aprobatę Techniczną CNBOP-PIB,

- możliwość zastosowania przewodów o większym przekroju,

- nowe typoszeregi,

- nowa konstrukcja,

- ułatwiony montaż:

 1. brak docisków (trzymaczy) kabla
 2. wyrównanie wysokości  „wejścia kabla”  z zaciskiem kostki ceramicznej
 3. przepusty kablowe wsuwane od góry
 4. nowa konstrukcja przepustów -  proste ścięcie ścinaki dopasowuje otwór przepustu do średnicy wprowadzanego przewodu

 

Opis konstrukcji:

Puszka instalacyjna do systemów pożarowych PIP-2AN wykonana jest z blachy pokrytej czerwoną farbą proszkową. Zawiera ona kostki ceramiczne wraz z bezpiecznikiem przeciążeniowym jednorazowego zadziałania (wersja z bezpiecznikiem). Puszka posiada osobne zaciski do podłączenia wejścia linii sygnałowej, osobne do podłączenia wyjścia linii sygnałowej oraz osobne do podłączenia sygnalizatora lub innego urządzenia poprzez bezpiecznik. 

 

Puszka posiada dwa otwory do mocowania jej przy pomocy metalowych kołków do sufitu lub ściany. Puszka PIP-2AN charakteryzuje się przelotowym prostym i kątowym (90˚) sposobem prowadzenia linii sygnalizacyjnej. Schematy przedstawiają możliwości podłączenia przewodów za pomocą puszki instalacyjnej PIP-2AN. Firma W2 do sygnalizatorów serii SA-K produkuje puszki PIP-2AN z bezpiecznikiem 0,375A. W zamówieniu klient określa typ i wartość bezpiecznika odpowiedniego dla urządzenia podłączonego przez omawianą puszkę typu PIP.

 

Puszka PIP-2AN występuje również w wersjach:  

 

 1. Przelotowa: 
  - PIP-2AN/PRZELOTOWA/6x4mm2  
  - PIP-2AN/PRZELOTOWA/9x4mm2
  - PIP-2AN/PRZELOTOWA/9x6mm2
 2. Rozgałęźna:
  - PIP-2AN/ROZGAŁĘŹNA/4mm2
 3. Rozgałęźna 3 żyły:
  - PIP-2A/ROZGAŁĘŹNA/3 ŻYŁY/4mm2
  - PIP-2A/ROZGAŁĘŹNA/3ŻYŁY/6mm2

 

Opis

PIP-2AN PUSZKA INSTALACYJNA 
05 kwietnia 2018

tel. 574 234 675

ul. Niborska 6

51-428 Wrocław

biuro@bro-dan.pl