Firma Bro-Dan, poza projektowaniem, produkcją i montażem, świadczy swoim Klientom pełną obsługę serwisu i konserwacji w tym także przeglądy techniczne oraz naprawę urządzeń dla każdego systemu AUMÜLLER.

 

 

Umowa na okresową konserwację oraz serwis

 

Wyłącznie   regularna   i   fachowa  konserwacja,   wykonana  przez  pracowników Bro-Dan, zapewnia stałą gotowość i niezawodność urządzeń oddymiających i ppoż. Podpisanie umowy serwisowej daje zarządcy gwarancję terminowej realizacji    przeglądu    oraz    prawnych    zobowiązań   w   tym  zakresie.   Firma Bro-Dan przejmuje na siebie odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie systemu, co daje zarządcom obiektów możliwość wezwania ekipy serwisowej w razie awarii systemu, a także stały dostęp do części zamiennych bezpośrednio u producenta.

 

Zarządca każdego obiektu, zarówno z zakresu budownictwa mieszkaniowego, jak i nieruchomości komercyjnych, odpowiedzialny jest za prawidłowe funkcjonowanie wszystkich zamontowanych w nich systemów bezpieczeństwa. W wielu krajach, w tym także w Polsce okresowa konserwacja systemów oddymiania jest obligatoryjna, regulowana prawnie.

 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w zakresie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Rok 2009 Nr 109 Poz. 719) paragraf 3 pkt 2 i 3 wskazuje:

  • Urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w odnośnej dokumentacji techniczno-ruchowej oraz instrukcjach obsługi.

  • Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne, o których mowa w ust. 2, powinny być przeprowadzane w okresach i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

 

Urządzenia oddymiania oraz przeciwpożarowe należy konserwować min. raz na 6 miesięcy – brak konserwacji, a także serwisowanie przez firmę nie posiadającą autoryzacji na serwisowanie powoduje utratę gwarancji, co w razie wystąpienia pożaru może być przyczyną odmowy wypłaty odszkodowania przez firmę ubezpieczającą.

SERWIS I KONSERWACJA

tel. 574 234 675

ul. Niborska 6

51-428 Wrocław

biuro@bro-dan.pl