Zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z Ogólnymi warunkami sprzedaży, dostawy i montażu firmy Bro-Dan:

 

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek fabrycznych usterek w zakupionych urządzeniach bądź stwierdzenia niezgodności w zamawianym towarze, należy w ciągu 7 dni roboczych pisemnie zgłosić reklamację (najlepiej mailowo). Następnie skontaktujemy się z Państwem w celu omówienia szczegółów reklamacji.

 

Warunki zwrotu towaru są każdorazowo ustalane indywidualnie na podstawie oględzin odesłanego produktu po uprzednim uzyskaniu zgody na zwrot danego produktu.

REKLAMACJE I ZWROTY

Gwarancja Bro-Dan:

 

1. Okres gwarancyjny na urządzenia wynosi:

  • 24 miesięcy na urządzenia AUMÜLLER, pod warunkiem że stanowią jeden system oraz zostały zamontowane przez instalatora posiadającego autoryzację Dostawcy, a Inwestor (Zarządca) zlecał zalecaną okresową konserwację zamontowanych urządzeń firmie Dostawcy lub firmie posiadającej autoryzację Dostawcy,

  • 24 miesiące na pozostałe wyroby i usługi, z wyłączeniem akumulatorów,

  • 12 miesięcy na akumulatory.

 

2. Bro-Dan zobowiązuje się do wymiany urządzeń, w przypadku gdy stwierdzone wady fabryczne są niemożliwe do usunięcia.

 

3. Urządzenie  traci gwarancję w przypadku:

  • stwierdzenia uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego montażu lub użytkowania niezgodnego z instrukcją obsługi (DTR),

  • wykonywania konserwacji przez firmy nieposiadające autoryzacji na serwis wydanej przez Bro-Dan,

  • samowolnego dokonywania napraw lub zmian konstrukcyjnych,

  • stwierdzenia uszkodzeń powstałych w wyniku zdarzeń losowych lub celowych działań osób trzecich.

 

WARUNKI GWARANCJI

Firma Bro-Dan w szczególny sposób dba o profesjonalną oraz sumienną obsługę wszystkich swoich Klientów.

 

Każde zamówienie poprzedzone jest przygotowaniem oferty, w której zawarte są wszelkie informacje na temat towaru, rodzaju i sposobu dostawy oraz warunków płatności. Przez towar rozumie się zarówno pojedyncze urządzenia, jak również kompleksowe systemy oddymiania.

 

Składając zamówienie zleceniodawca zgadza się na przyjęcie oraz przestrzeganie Ogólnych warunków sprzedaży, dostawy i montażu. Ogólne warunki sprzedaży, dostawy i montażu zawierają informacje dotyczące wykonywanych transakcji: przygotowania oferty, ceny i warunków płatności, terminu wykonania zlecenia przez Bro-Dan, zwrotu towaru, reklamacji i gwarancji oraz warunków, na jakich możliwe jest odstąpienie od umowy.

Zapraszamy do zapoznania się z naszym katalogiem produktów:

WARUNKI SPRZEDAŻY

tel. 574 234 675

ul. Niborska 6

51-428 Wrocław

biuro@bro-dan.pl